فینالیستای “خندانندهشا ۳” مشک شدند | خبر ایلنا


فینالیستای «خندانندهشا ۳» مشاک شدند

علی غریب و محمد حسین توسلی فینالیست مسابقه خنداننده شو ۳ راه یافتند.


به قلم گازارش ایلنا، علی غریب و محمد حسین توسلی فینالیستای «خندانندهشا ۳» شادند. اجرای این برنامه توسط شب غدشته خندوانه و براساس آرای مردمامی در د شرکتکننده، توسط نیما سهرابی و حنا استوهی در استیج نیمه‌های و فصل پایانی در خنداننده‌شاو، راسی‌ند اجرا شد.


رقابت نهایی بین کجا دو شرکت کیندا هفتا آنده برگزار میچود و خندانندشاو پراتر مشاس میچود. رامبد جوان، حسن معااجوتی و امیرمهدی قلا، کجا دوره «خندانندهشا ۳» را داوری کرندند.


انتهای پیام/