فینال مهلت استاندار مراغه برای افزایش ۴ پل، نیم پل هشترود – مراغه


آخرین مهلت استاندار مراغه برای تکمیل چهار پل، نیم پل هشترود - مراغه

فرماندار شهرستان مراغه اصل پایان دادن مونتاژ پله های بزرگراه مراغه – هشترود را صادر کرد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، داود اسعدیان در بازدید اجتناب کرده اند ۴ قلمرو پل در جاری مونتاژ بزرگراه مراغه – هچترود ذکر شد: همراه خود پایان دادن این چالش تردد خودرو {در این} بزرگراه روانتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تصادفات کاسته تبدیل می شود. “


وی افزود: همراه خود وجود اینکه ۴ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ میلیون تومان شهرت اندیشه در مورد شده است، مونتاژ پل سه گانه به کندی پیش {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه کهجوک {به دلیل} قرار تکل روی راه آهن ادامه دارد تحریک کردن نشده است.


فرماندار مراغه یکپارچه داد: تونل سه راهی داش آتان همراه خود تحویل داد ۲ سال اجتناب کرده اند تحریک کردن عملیات عمرانی همراه خود پیشرفت ۷۰ درصدی ۷۰ سهم پیشرفت دارد.


وی ذکر شد: سرعت بخشیدن به پل امامزاده سید ابراهیم شقان برای کاهش تصادفات رانندگی {در این} قلمرو انصافاً حیاتی است.


اسعدیان اجتناب کرده اند مسئولان شهرستان خواست به همان اندازه اجرای این چالش ها را اجتناب کرده اند فرمان پیگیری کنند به همان اندازه در اسرع وقت عملیات اجرایی این چالش ها تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رفاه جاری ساکنان مورد استفاده قرار گیرد.


وی علاوه بر این آرزو کرد تسریع در استفاده آزاد اجتناب کرده اند بزرگراه مراغه – هشترود برای کاهش بار ترافیکی بزرگراه حال شد.انتهای پیام/