قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی


قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی در حال کاهش بود.


به گزارش ایلنا، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۱.۲۶ درصد افزایش به ۸۹ دلار و ۶۳ سنت رسید.


قیمت نفت خام برنت شمال نیز با ۱.۲۳ درصد افزایش به ۹۵ دلار و ۵۳ سنت رسید.


اوه


قیمت هر گرم طلا با ۶۰۰ درصد کاهش به ۵۶ دلار و ۱۱ سنت رسید.


طلاکاری


انتهای پیام/