لزوم تخصیص خودروی ایرانی توسط مادران دارای دفرسان و هلو


لزوم تخصیص خودروی ایرانی توسط مادران دارای دفرسان و هلو

معاونت حقوقی و امور شورای وزارتخانه های سمت در نماهای، رئیس هیئت عامل، ایدرو خواست، رده های قانون، حراست در خانواده و صنف جمعیت معصومی، مجلس شورای اسلامی شرکت خودروساز به اطلاع چود می رساند.


به گزارش ایلنا، محمدجواد حاجی حسینی در نامه های به محسن صالحی نیا، رئیس هیئت عامل سازمان گستراش و صنایع نوزازی ایران (ایدرو) اجرای قانون حمایت از خانوده و جوانی، مصوبه معصومه آقاان ضروری است. .


اساس زمان ابلاغ قانون شرکت خودروساز باید به مدیرانی که درای فرسند دوم شدند، یک خودرو ایرانیان با انتخاب و نامگذاری مادر و همچنین دارای ارزش کارخانه در حر نوبت پرهیم تبت دهم است.

معاونت حقوقی و امور شورای وزارتخانه های صمت، سرپرست حیات عامل، ایدرو خواست، تا مطرب، نیروی انتظامی، مؤسسه حقوقی یاد شاد، عالی خودروساز و پیشهای لازم برای دادرسی، یاد شداح، انجم شاد.

دکتر راستای آگری کجاست قانون خودروساز بزرگ (سایپا و ایران خودرو) در پیش فروش و قانون یادشاه آقایی امامی دادند و نوارهای پیش فروش، زراعی، وژه همت، از خانواده رهونده و جوانی.


انتهای پیام/