لغو واردات برخی اجتناب کرده اند محصولات کشاورزی ترکیه اجتناب کرده اند روسیه


لغو واردات برخی از محصولات کشاورزی ترکیه از روسیه

روسیه محدودیت های فلفل، انار، انگور، پرتقال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریپ فروت ترکیه را لغو می تدریجی.


به گزارش ایلنا اجتناب کرده اند بلومبرگ؛ در ادعا کتبی صادر شده توسط آژانس حمایت اجتناب کرده اند بلعیدن کننده روسیه (Rospotrebnadzor) آمده است کدام ممکن است به دلیل تعیین مقدار ها، محدودیت های واردات محصولات کشاورزی مختلف اجتناب کرده اند ترکیه برداشته شد.

{در این} ادعا آمده است کدام ممکن است محدودیت های اعمال شده برای واردات فلفل، انار، انگور، پرتقال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریپ فروت اجتناب کرده اند ترکیه برداشته تبدیل می شود.
انتهای پیام/