لوپن شکاف شخصی را همراه خود مکرون در انتخابات ریاست جمهوری کاهش می دهد


لوپن فاصله خود را با مکرون در انتخابات ریاست جمهوری کاهش می دهد

بر ایده نتایج نظرسنجی روزنامه Les Echos، شکاف نامزد راست افراطی فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور این ملت در انتخابات ریاست جمهوری آتی کم شده است.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، مارین لوپن، نامزد راست افراطی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، در شش روز گذشته اجتناب کرده اند برگزاری در اطراف اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه همچنان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه {خواهد بود}. انتخابات ریاست جمهوری. این انتخابات ریاست جمهوری فرانسه {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید او در در اطراف دوم رتبه دوم را خواهد گرفت.اولین راضی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در در اطراف دوم به رئیس جمهور امانوئل ماکرون نزدیک تبدیل می شود.


نتایج بروزترین tp-date نظرسنجی کدام ممکن است دیروز دوشنبه توسط روزنامه فرانسوی Les Echos چاپ شده شد، آرم داد کدام ممکن است لوپن همراه خود ۲ امتیاز برای اولین بار در در اطراف دهم این ماه ۲۲ سهم آرا را کسب خواهد کرد. بر این ایده، لوپن همراه خود کسب ۵ امتیاز در پانزده روز پیشرفت کرد.


اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، به نظر می رسد مانند است پیشتازی رقیب بی نظیر او «ژان لوک ملانشون» نامزد چپ غیر متعارف «فرانسه رام نشدنی» متوقف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید او ۱۴ سهم آرا را همراه خود هشت امتیاز نسبت به رقیبش اجتناب کرده اند انگشت داده است.


امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه همراه خود ۲۸ سهم آرا پیشتاز است، با این حال نظرسنجی‌هایی کدام ممکن است پیش بینی می‌رود سناریوی سال ۲۰۱۷ تکرار شود، شکاف میان او را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارین لوپن را در در اطراف دوم انتخابات ریاست‌جمهوری کاهش می‌دهد. اولویت ماکرون به طور پیوسته افزایش کشف شد چرا کدام ممکن است نظرسنجی Les Echos آرم داد در صورت رویارویی جدید ۲ رقیب در در اطراف دوم، لوپن ۴۷ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکرون ۵۳ سهم آرا را به انگشت خواهند آورد.


انتهای پیام/