مانترا سال باید سرلوحه کار همه مسئولان باشد


شعار سال باید سرلوحه کار همه مسئولان باشد

دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: آنچه کدام ممکن است مقام معظم مدیریت در ابتدای سال اجتناب کرده اند مانترا سال گفتن کردند باید سرلوحه کار همه مسئولان باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه فینال روز سال همه {به سمت} اجرای آن حرکت کنند. .


به گزارش ایلنا، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان شامگاه چهارشنبه در سخنانی در مونتاژ شورای نگهبان ضمن تبریک سال جدید شمسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلول ماه مبارک رمضان اظهار داشت: امیدوارم افراد اجتناب کرده اند نعمت عظیم بهره مند شوند. ایام مبارک رمضان». رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند متعال این ماه را برکت دهد.


وی یکپارچه داد: ما باید {در این} مراسم عظیم به همان اندازه جایی کدام ممکن است می توانیم وظایف بازدید کننده را انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خدا می خواهیم کدام ممکن است ما را یاری تدریجی، بازدید کننده خوبی برای او خواهیم بود.

دبیر شورای نگهبان همراه خود خاص اینکه کودکان باید اجتناب کرده اند برکات عصر های این ماه بهره مند شوند، اظهار داشت: امیدوارم خداوند ما را ببخشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این ماه خارج تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن تقدیم می تدریجی به بندگان صالحش بدهد. ماه.”

به گزارش جنت من می خواهم، خداوند ملت ایران را در همه صحنه‌های دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی محافظت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تکالیف دینی شخصی، اجتناب کرده اند جمله آنچه {در این} ماه ارزشمند باید انجام دهد، پایبند باشد.

همراه خود یادآوری نامگذاری سال ۱۴۰۱ ساخت؛ داده ها بنیان صاحب کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار تصریح کرد: شعاری کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب اسلامی برای امسال انواع کردند واقعاً حلال مشکلات ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت نتیجه گیری این مانترا شرایط مالی افراد افزایش می یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات افزایش می یابد. به همان اندازه حد زیادی.”

دبیر شورای نگهبان بر نیاز بسیج پتانسیل ها حال برای ساخت به طور قابل توجهی ساخت صاحبان آگاه تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: آنچه کدام ممکن است مقام معظم مدیریت در ابتدای سال شناخته شده به عنوان مانترا سال گفتن می کنند باید در انتخاب قرار گیرد. به همه مسئولین آنها مسیر را حرکت دادند به همان اندازه آن را اجرا کنند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنتی اجتناب کرده اند خداوند متعال ضمن آسایش به رویداد مبایعه نامه ۲ تن اجتناب کرده اند روحانیون ارشد در حرم مطهر رضوی علو درجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علو درجات را برای آنان مسئلت کرد.


انتهای پیام/