ماه قبلی ۲۱۰۰۰۰ مهاجر در آمریکا دستگیر شدند


ماه گذشته 210000 مهاجر در آمریکا دستگیر شدند

در ماه مارس، گارد مرزی آمریکا ۲۱۰۰۰۰ مهاجر را کدام ممکن است سعی داشتند اجتناب کرده اند مرز به مکزیک حرکت کنند، دستگیر کردند کدام ممکن است بالاترین انواع ماهانه در ۲ دهه فعلی است.


به گزارش رویترز، در ماه مارس، گارد مرزی آمریکا ۲۱۰۰۰۰ مهاجر را کدام ممکن است سعی داشتند اجتناب کرده اند مرز به مکزیک حرکت کنند، دستگیر کردند کدام ممکن است بالاترین رقم ماهانه در ۲ دهه فعلی است.


آمارها آرم می دهد کدام ممکن است انواع مهاجران دستگیر شده در مرز آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکزیک نسبت به ماه قبلی ۲۴ نسبت مرتفع است.


اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، آمریکا همراه خود مشکل حرکت کودکان بی خانمان اجتناب کرده اند مرز توسط خودم مواجه است.


جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، جستجو در عقب نشینی اجتناب کرده اند پوشش های افراطی مقامات آمریکا در قبال مهاجران، به طور قابل توجهی کنار کردن پیرمردها اجتناب کرده اند فرزندان {بوده است}، اما جمهوری خواهان او را متهم می کنند کدام ممکن است {هر روز} تا حد زیادی لاتینی ها را راضی می تدریجی، به همین دلیل به قاب مکزیک بیایید.انتهای پیام/