ما از تلاش های واتیکان برای میانجی گری در مورد اوکراین استقبال می کنیم


ما از تلاش های واتیکان برای میانجی گری در مورد اوکراین استقبال می کنیم

مدیر بخش اروپایی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو از تلاش های واتیکان برای میانجیگری در پرونده اوکراین استقبال می کند.


به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «الکسی پارامونوف» مدیر دپارتمان روسیه در وزارت امور خارجه روسیه گفت که مسکو از تلاش های واتیکان برای میانجیگری در پرونده اوکراین استقبال می کند.


پارامونوف گفت: «رهبری واتیکان آمادگی خود را برای ارائه هرگونه حمایت برای برقراری صلح و پایان دادن به خصومت با اوکراین تکرار کرده است. این گفته ها در عمل نیز ثابت می شود. ما از گفتگوی باز و معتبر در مورد تعدادی از موضوعات، به ویژه در رابطه با وضعیت انسانی در اوکراین استقبال می کنیم.


وی گفت: “کارزار واتیکان ممکن است در برخی شرایط ضروری باشد. همه عملیات ها در مقر مقدس و پاپ فرانسیس ممکن است به صلح در اروپا منجر شود. ما با احترام به آنها نگاه خواهیم کرد و البته اگر درست باشد، می توان از آنها استفاده کرد. شرایط ایجاد شده است.«سریر مقدس در واتیکان دارای اختیارات زیادی در سراسر جهان است.

انتهای پیام/