ما امیدواریم کدام ممکن است منطق به روسیه بازگردد


ما امیدواریم که منطق به روسیه بازگردد

را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد کشورهایی کدام ممکن است روسیه را تحریم نکنند، اجتناب کرده اند موضع روسیه متاثر خواهند شد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل اجتناب کرده اند رویترز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد کشورهایی کدام ممکن است تحریم ها را علیه روسیه اجرا نکنند، اجتناب کرده اند موضع روسیه متاثر خواهند شد.


ویکتوریا نولند معاون وزیر امور خارجه آمریکا در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود الجزیره با بیرون پرداختن به عمیق کشوری خاص ذکر شد روسیه از نزدیک به صادرات نفت تکیه کن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن باید جستجو در متنوع های قدرت در مسکو باشد.


وی افزود: در واقع توصیه می کنیم کدام ممکن است دارایی ها عکس علاوه بر این نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت روسیه دسترس در بازار موجود است.


نولند ذکر شد: “امیدوارم روسیه به این مبارزه نوک دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه بس برقرار تدریجی.”
انتهای پیام/