ما در تلاشیم به همان اندازه اجتناب کرده اند حضور روسیه در اجلاس G-20 جلوگیری کنیم


ما در تلاشیم تا از حضور روسیه در اجلاس G-20 جلوگیری کنیم

سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت کدام ممکن است آمریکا در امتحان شده {است تا} روسیه را در کنترل حمله به اوکراین بداند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: “ما در امتحان شده هستیم به همان اندازه روسیه را اجتناب کرده اند حضور در نشست G20 جلوگیری کنیم.”


جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید به نقل اجتناب کرده اند این خبرگزاری اظهار داشت: ما در امتحان شده هستیم به همان اندازه اجتناب کرده اند حضور روسیه در نشست گروه ۲۰ جلوگیری کنیم.


وی اظهار داشت: ما در امتحان شده هستیم به همان اندازه همراه خود اجماع دوستانمان در گروه ۲۰، روسیه را در کنترل رفتارش در اوکراین بدانیم.


ساکی همراه خود دقیق اینکه اقدامات روسیه در اوکراین بر دیدگاه جهانیان نسبت به سیاستمداران این ملت تأثیر عقب کشیدن گذاشته است، افزود: مسکو نباید در گروه بین‌المللی کرسی داشته باشد.انتهای پیام/