ما پاسخ ایران را نپذیرفتیم


ما پاسخ ایران را نپذیرفتیم

معاون وزیر خارجه آمریکا گفت: مذاکرات برای احیای برجام به پایان رسیده است.


به گزارش ایلنا، وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت: مذاکرات برای احیای برجام تا حد زیادی به نقطه ای رسیده است.


وی با بیان اینکه پاسخ ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ما قابل قبول نیست، گفت: کشورش چگونه برجام را رد می‌کند و چه چیزی در مذاکرات بیش از حد بوده است.


شرمن ادامه داد: ایران در آخرین دور مذاکرات پاسخ قاطعی داد که برای ما قابل قبول نبود. «ما پیام خود را به این کشور ارسال کرده‌ایم که چه چیزی را ضروری می‌دانیم و اجزای اصلی آن چیست. “انتهای پیام/