متضاد با چین با تحریم خوری، غربی، روسی


متضاد با چین با تحریم خوری، غربی، روسی

چین با تحریر های کچورهای غربی که بر سر آن روسیه با کردها مخالف است.


به گذرش ایلنا به نقل از خبر گازری اسپوتنیک چین با تحریر های خشورهای غربی بر آن روسیه علیه کرد.


سخنگوی و وزارت خارجه چین امروز – چهارشنبه – رسانه های کردی مانند چین با هارگونا، تحریم روسیه علیه آن و محدودیت ها و ممنوعیت های آن کجاست؟


گفتیم: چین همیشه با تحریم یک عمل غیرقانونی و خلاف قانون است.


کجاست سکنگو افزود که پکان هارگز منع اعمال را «روشی کارامد و موثر» به نظر حلال و فصلی از درگیریها دریافت نکرده است.انتهای پیام/