مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان فراخوانده شد


مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان فراخوانده شد

دادستان تهران گفت: به دلیل تاخیر در پروازهای تهران به چند شهر روز گذشته، مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان برای دریافت توضیحات به دادسرای تهران فراخوانده شد.


به گزارش ایلنا، علی صالحی گفت: با توجه به تاخیر پرواز سه شنبه (اول شهریورماه) به مقصد کرمانشاه و مشهد و لغو چند پرواز دیگر، مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان با دادستانی تماس گرفته و تذکرات قانونی برای حفاظت ضروری است. حقوق مسافری که دریافت کردند.


وی گفت: پس از استماع توضیحات فوق در مورد تاخیر پروازها، به وی تذکر داده شد که برای جلوگیری از تاخیرهای احتمالی، هواپیمای دیگری را طراحی و در این موارد و موارد مشابه، سیاست حقوق مسافر را ارسال کند.


دادستان تهران با تاکید بر حساسیت دادستانی در حفظ حقوق عامه گفت: آن شرکت برای برخورد قانونی و بررسی مجدد تعداد پروازها وارد سازمان هواپیمایی کشوری شد.


انتهای پیام/