مراسم گرامیداشت هفته کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افطاری در اهواز برگزار شد/لزوم مدیریت قیمت‌ها جهت تاثیر اضافه دستمزد سال ۱۴۰۱ + عکسها


مراسم گرامیداشت هفته کارگر و افطاری در اهواز برگزار شد/لزوم کنترل قیمت‌ها جهت تاثیر اضافه دستمزد سال  ۱۴۰۱ + تصاویر

دبیر اجرایی خانه کارمند خوزستان در مراسم گرامیداشت هفته کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افطاری در اهواز، آرزو کرد مدیریت قیمت‌ها شد به همان اندازه تاثیر اضافه دستمزد سال ۱۴۰۱ در سبد معیشت محله کارگری نمایان شود.


به گزارش ایلنا اجتناب کرده اند خوزستان، مراسم گرامیداشت هفته کارمند به در کنار طبخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرایی ۳ هزار پرس افطاری به رویداد روز جهانی کارمند در محل دانشکده آموزشی استفاده شده خانه کارمند اهواز برگزار شد‌.


این مراسم به همت خانه کارمند خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همراهی کانون های کارفرمایی استان، بازنشستگان اهواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان، شوراهای اسلامی کار، تشکل‌های کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور ارسلان ناراضی مدیرکل تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی خوزستان، روشنی سرپرست کل تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور پرشور کارمندان، بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری بگیران برگزار شد‌.


{در این} مراسم قربان درویشی دبیراجرایی خانه کارمند خوزستان ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقدیر اجتناب کرده اند امتحان شده هیئت اجرایی خانه کارمند اهواز در جهت برگزاری این مراسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبریک روز جهانی کارمند به کارمندان استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر موقعیت کارمند در رشد ساخت، صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویایی اقتصاد ملت اجتناب کرده اند مقامات شناخته شده به عنوان حاکمیت آرزو کرد ملاحظه به وضعیت معیشت، مطالبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است بحق مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله کارگری شد.


 وی علاوه بر این آرزو کرد نظارت از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی اطمینان حاصل شود که تحمیل زیر مونتاژ‌های اشتغال شد.


درویشی ضمن تشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند نمایندگان محله کارگری در شورای برتر کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر کار اجتناب کرده اند دستمزد ۵۷ درصدی ۱۴۰۱ آرزو کرد مدیریت قیمت ها شد به همان اندازه تاثیر اضافه دستمزدها در سبد معیشت محله کارگری کدام ممکن است اجتناب کرده اند شریف‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اقشار کم درآمد محله هستند نمایان شود.


دبیر اجرایی خانه کارمند خوزستان همراه خود ملاحظه به مشکلات کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت آرزو کرد تشکیل کمیته سه جانبه گرایی، متشکل اجتناب کرده اند مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرما جهت تجزیه و تحلیل مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارها اطمینان حاصل شود که رفع امتیازات کارگری شد.


IMG-20220501-WA0079


IMG-20220501-WA0084


IMG-20220501-WA0085


IMG-20220501-WA0086


IMG-20220501-WA0087


IMG-20220501-WA0092


IMG-20220501-WA0095


IMG-20220501-WA0098


IMG-20220501-WA0104


انتهای پیام/