مسائل معیشتی و اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد که در کانون بحث های دولت و مجلس است


بررسی معیشت و مسائل اقتصادی، کانون بحث های دولت و مجلس است

سخنگوی کمیسیون مدیریت مجلس با اشاره به نشست مشترک دولت و مجلس گفت: جلسات مشترک مجلس و دولت هر سه ماه یکبار برگزار می شود، گفت: مباحث معیشتی و مسائل اقتصادی به عنوان محورهای مورد بحث بود. آی تی. این جلسه و در نهایت تصمیماتی گرفته شد که قطعا گره ها را حل می کند و به معیشت مردم کمک می کند و روابط دو قوه را بهبود می بخشد.


به گزارش ایلنا، سید نظام الدین موسوی در حاشیه نشست مشترک هیات دولت با هیات رئیسه و روسای کمیسیون های مجلس گفت: جلسه مشترکی بین اعضای هیات دولت و اعضای هیات رئیسه برگزار شد. کارگردانان استانداران و روسای کمیسیون های مجلس که روسای دو قوه نیز در آن حضور داشتند. .


سخنگوی رئیس مجلس درباره موضوعات مطرح شده در این جلسه مشترک گفت: اظهارات خوبی از سوی اعضای محترم دولت به ویژه در زمینه معیشتی و اقتصادی و برخی از موارد برای طرح نکاتی در حوزه قانون گذاری و اقتصادی مطرح شد. مسائل مسائل مدیریتی با نمایندگان و روسای کمیسیون ها.


وی یادآور شد: محور بحث معیشتی و اقتصادی بود، در نهایت روسای دو قوه به جمع بندی مطالب پرداختند و تصمیماتی اتخاذ شد که قطعا در ارتقای سطح روابط دو قوه و گره گشایی از گره های معیشتی و اقتصادی موثر خواهد بود. مسائل


موسوی همچنین تصریح کرد: سطح تعامل دولت و مجلس بسیار بالاست، در واقع قوه مقننه و مجریه رسالت ها، مأموریت ها و مسئولیت های متفاوتی دارند، مجلس در حوزه قانون گذاری و نظارت فعال است و دولت نیز در زمینه اجرا فعال هستند و در عین حال تعامل خوبی با یکدیگر دارند


این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: امیدواریم ایده های نوآورانه ای که امروز در جلسه مشترک دیدیم باعث افزایش هماهنگی و همکاری شود. قرار است در هر فصل این جلسات مشترک را داشته باشیم، علاوه بر این جلسات دیگری نیز بین دولت و مجلس با حضور همه نمایندگان خواهیم داشت.


انتهای پیام/