“مستطیل زرشکی”


پوستر فیلم مستطیل زرشکی در چهارشنبه ۴ اسفند اکران خود را در سینما سراسر کاشور آقا میکند منتشر شد.


لینکی به لینک های عمومی در ایران، منطقه آستانه اکران، فیلم مستطیل زرشکی با حضور کارگرانی حسن و حسین سیدخانی و تهی هاکنانجی زنده یاد سیدلیرضا سجادرشارشپور صدر پز چه وجود دارد.


پوستر تراهی فیلم کجاست، که بخش عنان را، بنیاد بهمن سبز، براه درد، محمد تقی پور انگام دادا است.


«مستطیل زرشکی» با قلم مهدی نادری و مریم اشرفی روایت واقع گرایانه من در نقش مردم، جانجازده و آورهای این که اردوغهی شکل گیری داداند و با سختی زندقی میکنند، اما در آن دو ارزش وجود دارد. در سمت چپ محل زند حضور دارند. مردم بری، فعالیت معنوی، مسابقه فوتبال، برگزار میکنند، اما ۵۵ دقیقه نگاه بازی متوقف می شود، میچود…!


کسب یک مدال بلورین و یک بشقاب زرین با استفاده از جشنوارا فیکشن ایتالیا، یک تیپ جشنواره بین ملی احترام و کسب دیپلم افتخار و یک بشقاب زرین با یک میلیون فانوس جمله شاهکاری است که در آن فیلم سینمایی «سینمائی است».


اندیشه فولادوند، مهدی اسدی، علی اوسیوند، محمود مکامی، جمشید جهان زاده، شهربانو موسوی با حضور چارلز کوان فرانسوا، با معرفتی حسن مظلومی، عاطفه مرشدی، بازیگران نوگوان هستی صادقیان و داریا جملانه اصلانه رمضان الذله.


عواملی که یک فیلم اصطلاحی است که عبارت است از:


کارگران: حسن و حسین سدهانی، نویسنده: مهدی نادری و مریم اشرفی، تاهیکانندا: زنده یاد سیدلیرضا سجادپور، مدیر تولید: محمود مکامی، کارگردان فیلم: بخش فیلم اول: تورج اصلانی، فیلمدارداری سعید بخش بریدانیهاو گل ها: : حسن پیلهور، تدوین: حسن زندباف، صحنه: داریوش پیرو، ترح غریب: محمد قمی، ترح باس: علی شایانفر، صدقدری و میکس: محسن روشن، آهنگساز: محمد فرشته روزآورده زاده، مدداشه رشد زاده، هوشینه هوسینه: ، عکاها: فائزه دستیاری و حمید محمدیاری، پیوندهای عمومی: سپیده شریعت رضوی و بخش از بهمن سبز.


انتهای پیام/