مصدومیت کاپیتان کارکنان سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ به غیبت بانوان در ورزشی ایران دردناک است (عکس)


مصدومیت کاپیتان تیم ملی و واکنش به غیبت بانوان در بازی ایران دردناک است (عکس)

پاسخ کریم انصاری به مصدومیتش.


به گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا، کریم انصاری شخص کاپیتان کارکنان سراسری فوتبال ایران در دیدار همراه خود لبنان {به دلیل} مصدومیت اجتناب کرده اند ناحیه توجه نتوانست {در این} دیدار حضور پیدا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مداوا راهی بیمارستان شد.


انصاری شخص در پاسخ به مصدومیتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیبت بانوان در ورزشی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان در صفحه مناسب اینستاگرام شخصی نوشت:


دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هموطنان عاشق اجتناب کرده اند ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مصدومیتی کدام ممکن است در عصر ورزشی همراه خود لبنان در اردوی کارکنان سراسری به چشمانم خورد، تشکر می کنم.


تکه چوب موجود در دسر تولد همراه خود فضا خوب میلی متری به سادگی می تواند من می خواهم را اجتناب کرده اند نعمت خوب توجه محروم تدریجی. خدا را شکر همه عامل خوشایند پیش سر خورد. اجتناب کرده اند مسئولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر درمانی بیمارستان رضوی مشهد صمیمانه تشکر می کنم. مخصوصا دکتر سلطانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر کیارودی کدام ممکن است خطر را انصافاً برطرف کردند


انتهای پیام/