مطهری: فوتبال آبرومندی را به هواداران در دسترس بودن می کنیم/ مسابقه عوامل تاریکی دارد کدام ممکن است وارد آن نمی شویم


مطهری: فوتبال آبرومندی را به هواداران عرضه می کنیم/ مسابقه نقاط تاریکی دارد که وارد آن نمی شویم

سرمربی پرسپولیس در گذشته اجتناب کرده اند تفریحی در ترکیبی هواداران کسب اطلاعات در مورد وضعیت تیمش صحبت کرد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، حمید مطهری در نشست خبری پیش اجتناب کرده اند دیدار همراه خود هواداران در هفته {بیست و چهارم} لیگ برتر انگلیس گفت: در ابتدا این سال را ارائه می دهیم تبریک می گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم سالی سرشار اجتناب کرده اند بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی باشد. لذت.” علاوه بر این حلول ماه مبارک رمضان را به تمامی مسلمانان گران قیمت جهان تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت عرض می نمایم. به گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادرفنی کدام ممکن است همه دوستان ما برای صعود گروه سراسری هستند تبریک می گویم.


وی افزود: این مسابقه همراه خود هواداران فوق العاده پرانرژی بود. عوامل تاریکی وجود داشت کدام ممکن است نمی خواستم وارد آنها شوم. مسابقه فوق العاده فعالی بود، با این حال نیازی ندارم وارد عوامل تاریک شوم. بعد اجتناب کرده اند دربی آغاز می کنیم. ۵ روز در سفر بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوم فروردین آغاز کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرینات پرفشار شخصی را انجام دادیم. ما خیلی خوشایند کار کردیم. عالی تفریحی دلپذیر هم همراه خود گروه امید انجام دادیم. این سیستم ما این بود کدام ممکن است همراه خود هواداران پیک دیدار کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عالی گروه خوشایند کنار هم قرار دادن برای شکسته نشده فصل داشته باشیم.


سرمربی پرسپولیس خاطرنشان کرد: او طرفدار تیمی پرتلاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دونده است. امتحان شده برای تعطیل تفریحی خوشایند. گل های این گروه هم این را آرم می دهد با این حال ما هم پرسپولیسی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی انتخاب تاکتیکی در کلاس هجومی خوشایند کار کرده ایم. سعی می کنیم مثل همه وقت فوتبالی محترمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو به ورودی آرم دهیم.


انتهای پیام/