معاون آموزش راهبردی و توسعه خدمات رفاهی منصوب شد


به گزارش ایلنا، با اعلام روابط عمومی و امور رفاهی بین‌الملل، «علی ربوبی» رئیس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی، توسعه اداری و خدمات رفاهی کشور طی حکمی «سید حسین خادم حسینی» را به عنوان سرپرست این معاونت منصوب کرد. وزیر آموزش و پرورش و توسعه راهبردی خدمات رفاهی اسمی (+ عمر) کشور.

متن حکم به شرح زیر است:

برادر گرامی جناب آقای سید حسین خادم حسینی

سلام احترام

نظر به تعهد، توان و تجارب ارزنده جنابعالی به عنوان «معاون توسعه راهبردی آموزش و خدمات (+زندگی)» سازمان مزایا در حوزه توسعه رفاه و سلامت اجتماعی، ضرورت دارد منصوب گردید. برای ایجاد امکان گسترش، یادگیری و گردش عادلانه خدمات و دسترسی به گروه های هدف، در نظر دارم به اهداف، مأموریت ها و سیاست های گروه، سازمان، رفاه کشور و همچنین استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های داخلی توجه داشته باشم. مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و سازمان‌های جهادی با هدف افزایش رضایتمندی مردم و تقویت سرمایه اجتماعی کشور بر اساس اولویت‌های زیر:

ساماندهی سامانه ارائه خدمات بر اساس شیوه های خانوادگی و اجتماعی در مراکز خدماتی بهزیستی با بهره گیری از توانمندی ها و قابلیت های موجود.

_ محاسبه نواقص و تلاش برای افزایش کمی و کیفی و همچنین افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات

آمار خدمات قابل ارائه به مراکز خدماتی بهزیستی و استانداردسازی خدمات با مشارکت دفاتر اختصاصی سازمان برای افزایش رضایتمندی و حفظ کرامت انسانی جامعه هدف

توسعه و ایجاد سیستم بازرسی و رتبه بندی مراکز خدمات رفاهی

– دیدگاه های مربوط به استقرار و بهره برداری از سامانه هوشمند با قابلیت نظارت و تحلیل صحیح بر روند ارائه خدمات

_ توانمندسازی مدیریت و دانش مراکز خدماتی بهزیستی از طریق برنامه ریزی برای توسعه دانش و مهارت کارکنان شاغل در مراکز.

– طراحی، طراحی و مونتاژ سیستم ارجاع و ردیابی ورودی و برون سپاری به منظور رشد کمی و کیفی و یکپارچه سازی فرآیند ارائه خدمات در مراکز.

به توفیق روزافزون خداوند متعال و عنایت حضرت ولی عصر (عج) توکل دارم.

علی ربوبی

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی، تحول اداری و توسعه خدمات رفاهی