معاون دفتر رئیس جمهور اوکراین نسبت به احتمال قطع برق در این کشور هشدار داد


معاون دفتر رئیس جمهور اوکراین نسبت به احتمال قطع برق در این کشور هشدار داد


به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، معاون دفتر رئیس جمهور اوکراین درباره احتمال قطعی برق در این کشور هشدار داد.


وی دلیل این موضوع را عدم ثبات در مراکز قدرت اوکراین عنوان کرد.


وی گفت: پرتاب های موشکی امروز گزارش شده است که سیستم های انرژی را در چندین شهر هدف قرار داده است. این موضوع می تواند به ثبات تامین برق در کشور آسیب برساند. “انتهای پیام/