مقدار ایدی و بداش سالیانهی خود را مدیا کردید


مقدار ایدی و بداش سالیانهی خود را مدیا کردید

اداره بیمه های اجتماعی بازستانستان نامه ای با مدیر عامل سازمان بیمه های اجتماعی، خستر پرداخت شادان ایدی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خود به مجموع دو مدیر و گسترش مقیاس ایدی وی شدند.


به گزارش ایلنا بیمه اجتماعی باشینشستان در نامه با مدیر عامل بیمه سازان خستر پرداخت شادان ایدی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان که کاملا دو مدیر و پخش عید میزان آن ها شادند.


متن نامه ای از میرهاشم موسوی آمداست کجاست را بخوانید:


با هدف تصحیح ایدی هاکیرانا یک میلیون و شصاد هزار تومان بری بازنسستان بیمه اجتماعی چه جا و لنگان دریفت کجاست مبلغ آدرس ایدی و بداش و زیرآن دستیارش زراء نمایندگان مجلس و مدیران اجلاس مدینان شل.


تلویحاً اهل مکواهیم، ​​مقدار عیدی و باداش سالیانی، خود را شفاظی، نماید، فرق است بین شامه و دنگانندگان چیست؟


خواب 122


خواب 123


انتهای پیام/