منقل‌سوزی پالایشگاه آبادان مهار شد


آتش‌سوزی پالایشگاه آبادان مهار شد

منقل‌سوزی واحد ۸۰ پالایشگاه نفت آبادان در کمترین زمان بالقوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پاسخ فوری واحدهای عملیاتی منقل‌نشانی مهار شد.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند نمایندگی پالایش نفت آبادان، ساعت ۱۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵ دقیقه در امروز (پنجشنبه، هشتم اردیبهشت‌ماه) منقل‌سوزی علاقه مند به در برج واحد ۸۰ رخ داد کدام ممکن است همراه خود سرعت حرکت واحدهای منقل‌نشانی، امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای عملیاتی در کمترین زمان خاموش شد.


شایان اشاره کردن است این حادثه هیچ‌ خسارت جانی نداشت.


علت حادثه آلوده شدن بخشی اجتناب کرده اند عایق‌های فراگیر برج بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علت از محسوس بروز این حادثه نیز اجتناب کرده اند سوی واحد بهداشت، امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست (اچ‌اس‌ئی)  را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری اداره‌های فنی پالایشگاه آبادان در جاری بازرسی است.


انتهای پیام/