منقل سوزی دسترس در بازار خبرگزاری ایلنا


آتش سوزی بازار

رئیس وسط فرماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت خوب بازدید کنندگان سایت پلیس راهور تهران غول پیکر اجتناب کرده اند بروز منقل سوزی در انبار مقوا در جاده مصطفی خمینی خبر داد.به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند وسط {اطلاع رسانی} پلیس راهور تهران غول پیکر، سرهنگ مجید رنجبر ذکر شد: ساعت ۱۶:۳۰ در جاده مصطفی خمینی موجود در باند غفاری (قلمرو ۱۲) درگاه منصفانه انبار مقوا دچار حریق شد.


وی ذکر شد: گروه های راهور تهران غول پیکر منقل نشانان پلیس راه تهران در محل حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشغول روان سازی بازدید کنندگان سایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطفای حریق هستند.


اجتناب کرده اند رانندگان خواهشمند است اجتناب کرده اند تماشای این حادثه کف دست نکشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مسیر شخصی یکپارچه دهند.


انتهای پیام/