من می خواهم هیچ این سیستم پنهانی برای خروج فرانسه اجتناب کرده اند اتحادیه اروپا ندارم


من هیچ برنامه پنهانی برای خروج فرانسه از اتحادیه اروپا ندارم

نامزد راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه می گوید هیچ این سیستم پنهانی برای خروج اجتناب کرده اند اتحادیه اروپا ندارد.


مارین لوپن، نامزد راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در مصاحبه همراه خود رادیو فرانس اینتر تاکید کرد کدام ممکن است هیچ این سیستم پنهانی برای خروج اجتناب کرده اند اتحادیه اروپا ندارد.


لوپن همراه خود ردیابی به اظهارات گابریل آتال، سخنگوی مقامات فرانسه مبنی بر اینکه او قصد دارد اجتناب کرده اند اتحادیه اروپا خارج شود، اظهار داشت: گابریل آتال همه عامل را می گوید. “من می خواهم هیچ چالش مخفی ندارم.”


او افزود: «گابریل آتال همه عامل را می گوید. این حرفه ها انصافاًً خصمانه هستند. من می خواهم آن را به مدت هشت ماه همراه خود عمیق درست دلیل دادم.


لوپن اظهار داشت: من می خواهم اتحادیه اروپا را توقف {نمی کنم}، این هدف من می خواهم نیست، با این حال اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری آرزو می کنم ساختار اتحادیه اروپا را اصلاح دهم.انتهای پیام/