مهارت ایران برای صادرات سوخت به کشورهای همسایه در جاری {افزایش است}


توانایی ایران برای صادرات گاز به کشورهای همسایه در حال افزایش است

سرپرست ماموریت رشد ذخیره‌سازی سوخت در میدان شریگاه گفتن کرد: همراه خود پایان دادن این ماموریت، توان صادرات سوخت ایران به کشورهای همسایه افزایش می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند افت فشار در مناطق شمالی ملت جلوگیری می‌شود.


به گزارش ایلنا اجتناب کرده اند وزارت نفت، مهدی ولایتی همراه خود ردیابی به تحریک کردن فاز دوم ذخیره سازی سوخت شوریجه همراه خود حضور رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر نفت اظهار داشت: هدف اجتناب کرده اند ذخیره سازی سوخت خالص ذخیره سازی اینجا است. قدرت در یک واحد مخزن خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرزمینی از میزان خوردن سوخت در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان {در تابستان} کاهش می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} فصل سوخت مازادی موجود است کدام ممکن است به مدت هشت ماه ذخیره می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ ماه اجتناب کرده اند سال خنک را اجتناب کرده اند آن گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به موجود در آن تزریق می‌کنند. جاده لوله سراسری


وی شکسته نشده داد: این قابلیت در وسط شناخته شده به عنوان مرحله یک در میدان الشریجه اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استفاده رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون می خواهیم این قابلیت را ۲ برابر کنیم.


سرپرست ماموریت رشد ذخیره‌سازی سوخت در میدان الشریجه تصریح کرد: قرارداد نمایندگی مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد سوخت ایران همراه خود مبنا در گذشته تاریخی ۱۱ آذرماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوره اجرای آن ۳۶ ماه است کدام ممکن است باید سطوح آن تحریک کردن شود. .


ولایتی در خصوص عملکرد های این ماموریت اظهار داشت: همراه خود پایان دادن آن، توان صادرات سوخت ایران به کشورهای همسایه افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند افت فشار در مناطق شمالی ملت جلوگیری تبدیل می شود.


وی همراه خود ردیابی منظور نمایندگی سراسری سوخت ایران برای رشد ذخیره‌سازی سوخت در ملت، اجتناب کرده اند مذاکره همراه خود نمایندگی مبنا برای اجرای تعدادی از ساختار ذخیره‌سازی سوخت تولید دیگری خبر داد.


انتهای پیام/