مهدوی کیا: ایران خوشایند به جذب می کند رسید/ امیدوارم بعد اجتناب کرده اند ۲۴ سال یک بار دیگر آمریکا را شکست دهیم


مهدوی کیا: ایران خوب به تساوی رسید/ امیدوارم بعد از 24 سال دوباره آمریکا را شکست دهیم

کاپیتان سابق کارکنان سراسری کسب اطلاعات در مورد قرعه ایران در جام جهانی صحبت کرد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی مهدوی کیا کسب اطلاعات در مورد قرعه کشی ایران در جام جهانی اظهار داشت: به نظرم گروه بهتری نسبت به سایر کارکنان های آسیایی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دست آورد رقبا های مقدماتی اروپا در نظر گرفته شده می کنم این رخ داده است است. گروه های تولید دیگری مساوی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم کارکنان به جذب می کند برسد.» خوشایند در جام جهانی.


را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد تقابل همراه خود آمریکا اظهار داشت: برای دومین بار همراه خود آمریکا تفریحی می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم این بار هم پیروز شویم.


مهدوی کیا در طولانی مدت اظهار داشت: در جام جهانی تفریحی راحتی نداریم با این حال نسبت به سایر کارکنان ها گروه خوبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم بتوانیم صعود کنیم.


انتهای پیام/