مهدکودک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدهای کودک البرز فردا تعطیل است


مهدکودک ها و مهدهای کودک البرز فردا تعطیل است

استاندار البرز اظهار داشت: {به دلیل} آلودگی هوا مدارس مهدکودک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدهای این استان روز شنبه ۲۰ فروردین تعطیل است.


به گزارش خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما، مجتبی عبدالله شامگاه جمعه در مونتاژ کارگروه اورژانس کاهش آلودگی هوا افزود: استاندارد هوا {به دلیل} کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار منشأ خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارداتی اجتناب کرده اند غرب ملت خوشایند نیست.


وی یکپارچه داد: این ریزگردها استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان های غربی ملت را در برگرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون به استان البرز رسیده است.


ولی البرز بازگشت به شد: بر ایده دستورالعمل ابلاغی در چنین شرایطی تعطیلی مدارس مهدکودک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدهای کودک استان در روز شنبه ۲۰ فروردین ماه تصویب شد.


وی همراه خود دقیق اینکه زنگ بازی در سایر ادارات در بیرون برگزار نمی شود، خاطرنشان کرد: واحد تولیدی های آسفالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسه استانداری ورزش نمی کنند.


عبدالله افزود: {افرادی که} جزو گروه های ظریف هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری خاصی دارند می توانند اجتناب کرده اند مرخصی با بیرون محدودیت استفاده کنند.


وی افزود: علاوه بر این اجتناب کرده اند رفتن خودروهای با کیفیت صنعتی دارای نقص فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دود جلوگیری می تدریجی.


استاندار البرز مردمان را به استفاده اجتناب کرده اند ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور بی معنی در هوای آزاد پیشنهاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: گروه های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلال احمر نیز در صورت خواستن کنار هم قرار دادن حاضر ارائه دهندگان هستند.


انتهای پیام/