مهدی یگمایی خواننده افتخاری این سیستم تلویزیونی قمر القمر شد.


مهدی یگمایی خواننده افتخاری این برنامه تلویزیونی شد

تیتراژ ویژه این سیستم قمر القمر همراه خود صدای مهدی یگمایی در قالب قطعه ای همراه خود عنوان قمر القمر همراه خود شعری اجتناب کرده اند معین برزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهنگسازی بهتاش زرین ضبط شد. ضبط را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن منتشر شده شد. در ماه مبارک رمضان.


به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی این سیستم، تیتراژ ویژه این سیستم قمر القمر همراه خود صدای مهدی یغمایی در قالب قطعه ای به تماس گرفتن قمر القمر همراه خود شعری اجتناب کرده اند صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما ضبط شد. معین برزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید. آهنگسازی بهتاش زرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن منتشر شده.


فرهاد قمیان نیز در نیمه افتتاحیه این این سیستم دعای سید مهدی شجاعی را می خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسینعلی شاپور خواننده مطرح ملت نیز همراه خود اجرای قطعاتی در قالب دعای ویژه این سیستم «قمر القمر» را همراهی می تدریجی.


فیلم قمر القمر همراه خود اجرای اسماعیل بوستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنندگی سید محمد حسین پورفضلی داستان قهرمانان سلامت ملت را روایت می تدریجی.


اولین نیمه این این سیستم یکشنبه ۱۳ فروردین ساعت ۱۹ منتشر شده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بینندگان می توانند همزمان همراه خود اول ماه مبارک رمضان ویژه این سیستم افطاری را اجتناب کرده اند جامعه بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با سیما تماشا کنند.


انتهای پیام/