ناو جنگی “مسکو” در دریای سیاه غرق شد


بارج غرق شد

وزارت حفاظت روسیه گفتن کرد کشتی جنگی مسکو کدام ممکن است در انفجار چهارشنبه قبلی شکسته بود در دریای سیاه غرق شد.


به گزارش این خبرگزاری، وزارت حفاظت روسیه گفتن کرد کدام ممکن است جنگنده «مسکو» کدام ممکن است چهارشنبه قبلی بر تأثیر انفجار شکسته بود، در آب های دریای سیاه غرق شد.


این وزارتخانه علاوه بر این تصریح کرد: کشتی جنگی {به دلیل} آسیب به بدنه آن در جریان شومینه سوزی ناشی اجتناب کرده اند انفجار مهمات تعادل شخصی را اجتناب کرده اند بازو داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حین یدک کشی به بندر {به دلیل} تلاطم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طوفان اقیانوس غرق شد.


افسران روسی گفتند کشتی حامل ۵۱۰ خدمه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه آنها به سلامت حرکت کردند.


انتهای پیام/