نظامی روسیه در امتحان شده {است تا} آثار جنایات شخصی در اوکراین را فرسوده تنبل


ارتش روسیه در تلاش است تا آثار جنایات خود در اوکراین را محو کند

رئیس جمهور اوکراین نظامی روسیه را به امتحان شده برای اجتناب کرده اند بین برداشتن شواهد علیه جنایات شخصی متهم کرد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل اجتناب کرده اند آناتولی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین بلافاصله (پنجشنبه) اظهار داشت کدام ممکن است نظامی روسیه در جاری اصلاح تاکتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای بردن مدارک جنایات ارتکابی در سرزمین های اشغالی است.


زلنسکی تاکید کرد کدام ممکن است زاویه جهان نسبت به مقامات اخیر روسیه اجتناب کرده اند آنچه در بوچا دیده اصلاح کرده است.


وی افزود: نیروهای روسی در امتحان شده هستند به همان اندازه مدارک جنایات در سرزمین های اشغالی را پس اجتناب کرده اند حادثه بوچا پاک کنند.


رئیس جمهور اوکراین اظهار داشت: نظامی روسیه پس اجتناب کرده اند حادثه بوچا تاکتیک شخصی را اصلاح داد. وی افزود: ما اطلاعاتی داریم مبنی بر اینکه {آنها تلاش می کنند} اجساد قربانیان اوکراینی را اجتناب کرده اند جاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرزمین های سرزمین های اشغالی پوست بیاورند.


وی همراه خود ردیابی به {ناپدید شدن} صدها اوکراینی اظهار داشت: روس ها {نمی توانند} اجتناب کرده اند وظیفه خطرناک کنند.


زلنسکی تاکید کرد کدام ممکن است کشورش جنایات جنگی روسیه در ناخوشایند شخصی را اجتناب کرده اند طریق تحقیقات عینی، اظهارات شاهدان عینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رصد تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر‌ای آشکار کردن خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خواستار واقعیت شکسته نشده خواهد داد.



انتهای پیام/