نقدینگی از طریق انتشار اوراق قرضه منفی شد


نقدینگی از طریق انتشار اوراق قرضه منفی شد

خزانه داری کل کشور ۹۳ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان پرداخت کرده است. برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری، در مقابل انتشار ۵۰ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومانی از ابتدای سال تا هفته اول مهرماه در طول سال. اوراق قرضه نقدی منتشر می کند، منفی است.


به گزارش ایلنا، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصاد و دارایی برای تامین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورم، منابع مالی کشور در سال جاری «انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی به روش‌های مختلف از جمله انتشار را در نظر گرفته است». اسناد مالی اسلامی و برگزاری ۱۹ هفته عرضه اوراق بدهی بین بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و موسسات مالی فعال در بازار سرمایه و سه سطح پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سامانه اوراق بهادار شرکت مدیریت فناوری بورس تهران.


بر این اساس ۵۰ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق پولی تامین مالی شد که ۳۵ درصد آن از طریق بازار پول و ۶۵ درصد از طریق بازار سرمایه تامین شد.

همچنین تعداد ۳۵ هزار میلیارد تومان اسناد مالی اسلامی نیز منتشر شد که به تدریج از سوی دستگاه های اجرایی به مشمولان تحویل می شود. با احتساب اسناد مالی اسلامی، کل عملکرد موضوع (اعم از پولی و غیر پولی) تا ۱۵ مهر ماه جاری معادل ۸۵ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان است.

برخلاف مبلغ ۵۰ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومانی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۱۵ مهرماه سال جاری از طریق انتشار اوراق پولی داده شد، مبلغ ۹۳ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان با منابع مالی کشور هزینه شد. به شرح جدول زیر برای تسویه اصل و سود اوراق پرداختی در سال جاری. بر این اساس کل نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق پولی منفی است.

بر اساس این گزارش ظرفیت قانونی در سال ۱۴۰۱ برای انتشار اوراق مالی اسلامی با ضمانت دولت ۱۱۸ هزار میلیارد تومان است و ۹۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شد.


انتهای پیام/