نمایشگاه گروهی به تصویر کشیدن عالی درخت {در خانه} عکاسان جوان در جاری برگزاری است


نمایشگاه گروهی نقاشی یک درخت در خانه عکاسان جوان در حال برگزاری است

در فینال روزهای سال ۱۴۰۰ نمایشگاه گروهی به تصویر کشیدن تک درخت {در خانه} عکاسان برپا شد.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی خانه عکاسان جوان، نمایشگاه گروهی به تصویر کشیدن های عالی درخت هم اکنون {در خانه} عکاسی جوان کدام ممکن است روزهای پایانی سال را در آن سپری می کنیم برپاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فینال نمایشگاه در نمایشگاه برای دومین بار در کرونا


در ادعا نمایشگاه آمده است:


نمایشگاه تک درخت حاصل عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی ای است کدام ممکن است اطلاعات آموزان فریال تقدس در معنی مطالعه به تصویر کشیدن تخصص کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در عید نوروز همراه خود مداد رنگی شخصی این عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی را بر روی بوم به تصویر کشیدن به تصویر می کشند. چه بهانه ای زیباتر، سبزتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده تر اجتناب کرده اند درخت ممکن است بیانگر چنین انبساط، انبساط، عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت باشد! را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان امروزی کدام ممکن است {در میان} متعدد اجتناب کرده اند «موجودات» تنهاتر می‌شود، مشابه درختی است کدام ممکن است می‌کوشد در طوفان‌های مسکن بی تجربه، استوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید استوار نگه دارد.


گالری الکتیبه این نمایشگاه گروهی به همت فریال تکدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندانی چون آرنا پارسی، آزاده مومن زاده، آناهیتا میرزایی، انیس جراح، آوا دولتی شخص، آیدا اژدی، آیدا پورنیا، آیدا رادوند، شعر آئینی، زهرا حاجی حسن، سارا باهوش برگزار تبدیل می شود. سانیا جوادزاده سحر صدر شعیستا سجادیف شرفین تفیقی عالیه ترابی فیض محمودناف فیض میرمدپور فریال تقدس فراما تقدصف لینا مشایخی ف محمدرضا تقداس، محمدعلی تقدیرسنجس. این نمایشگاه اجتناب کرده اند پنجشنبه ۱۷ اسفندماه همه روزه اجتناب کرده اند ساعت ۱۶ الی ۱۹ به نشانی جاده ولی العصر، جاده یوسف آباد، جاده ۴، پلاک ۳، واحد ۳، خانه عکاسان جوان، پذیرای کنجکاوی مندان است.


انتهای پیام/