نهم آذر در ایران به ۱ روز فراموش نشدنی تغییر تبدیل می شود؟ ورزشی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا به یاد حماسه ملبورن


نهم آذر در ایران به یک روز فراموش نشدنی تبدیل می شود؟  بازی ایران و آمریکا به یاد حماسه ملبورن

ایران باید در سالگرد ورزشی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرالیا به مصاف آمریکا برود.


امشب قرعه کشی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر برگزار شد کدام ممکن است در گروه دوم این رقبا ها ایران به در کنار انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافت کرد ورزشی ولز مقابل اسکاتلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین حضور داشتند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اواخر پاییز همراه خود .. به سراغ حریفان شخصی بروید.


این سیستم دیدارهای خدمه سراسری ایران به این رئوس مطالب است: ایران ۳۰ آبان به مصاف انگلیس {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم آذر در دومین دیدار شخصی باید به مصاف دریافت کرد دیدارهای مقدماتی ولز / اوکراین برود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکاتلند نکته جلب توجه گذشته تاریخی فینال ورزشی ایران در مرحله گروهی مقابل. آمریکاست.


ایران باید در ۲۹ دسامبر ۱۹۴۴ به مصاف آمریکا برود، روزی کدام ممکن است ۲۵ سال پیش در آن روز اجتناب کرده اند استرالیا حرکت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانست شناخته شده به عنوان فینال خدمه راه یافته به جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه کدام ممکن است در پایان در نتیجه قهرمانی شد، به همان اندازه حد امکان دراماتیک باشد. به ۱ پیروزی تاریخی بر آمریکا.


جاری باید دید خواه یا نه ۹ آذر بعد اجتناب کرده اند ۲۵ سال یک بار دیگر برای ایران یادآوری ای فراموش نشدنی {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری پوشان همراه خود پیروزی در فینال ورزشی شخصی برای اولین بار راهی مرحله بعد می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امروز به شیرین ترین روز برای ایرانی ها تغییر ممکن است هر دو خیر. ?


انتهای پیام/