نکونام: به همان اندازه فینال دوم همراه خود کانون اصلی جنگیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار خواستیم


نکونام: تا آخرین لحظه با تمرکز جنگیدیم و کار خواستیم

فلز ایران همراه خود گل پایانی موسی کولی بالی کارکنان سراسری ترکمنستان را شکست داد.


به گزارش ایلنا، سرمربی کارکنان فوتبال فلز خوزستان پس اجتناب کرده اند پیروزی دراماتیک مقابل کارکنان آهال گفت: متوجه شدیم کدام ممکن است کارکنان آهال کارکنان خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل احترامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این سیستم خیلی خوشایند تفریحی می کنند. می دانستیم تفریحی همین الان تفریحی سختی برای ما {خواهد بود} با این حال همراه خود کانون اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن بالا تفریحی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانستیم سودآور شویم. در ۲ دیداری کدام ممکن است کارکنان آهال انجام داد، هیچ تیمی مثل ما مقابل این کارکنان موقعیتی نداشت. وقتی کارکنان یازده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی او ده ساله بود، ما خیلی خوشایند تفریحی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان هایی تحمیل کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به سختی دقت می کردیم زودتر تفریحی را می بردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل های بیشتری می زدیم.


معلم کارکنان فوتبال فلز خوزستان اظهار داشت: به بازیکنانم تخلیه نباشید می گویم. مشکل کشیده اند. کارکنان آهال در ۱۰ سالگی حفاظت می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی های فیزیکی انجام می داد با این حال ما سودآور شدیم دریافت کرد مسابقه باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گیمرها تخلیه نباشید می گویم. در اطراف دوم مسابقات به نوک رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید روی تفریحی های بازگشت کانون اصلی کنیم. در ۲۰ دقیقه پایانی تفریحی، کارکنان حریف انصافاً مدیریت مسابقه را اجتناب کرده اند بازو داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال فوق العاده زشتی به حاضر گذاشت کدام ممکن است مخصوصا برای کارکنان ما کدام ممکن است می خواست گل بزند، فوق العاده آزاردهنده بود. کارکنان آهال زمان زیادی را تلف کرد. داور مسابقه را به خوبی مدیریت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود انزجار کارکنان حریف، تفریحی را به خوبی تصمیم کرد.


وی افزود: ما در همه زمان ها در همه تفریحی‌هایمان این اعتقاد را داریم، با این حال چون آن است همه متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که فوتبال را تحلیل می‌کنند، می‌دانند آهال کارکنان خوبی است، خوشایند تفریحی می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم انداز‌های زیادی دارد. در سه تفریحی آسیایی کارکنان ۸ به همان اندازه ۱۰ مکان گل برتر داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما ۴ بار به توپ ضربه زدیم.


انتهای پیام/