هشادر شمخانی در آمریکا در عکس ناسازگاری خوب در خاطرات


هشادر شمخانی در آمریکا در عکس ناسازگاری خوب در خاطرات

دبیر شورای عالی آمنه ملی تایید کرد: خاطرات جایی که با نهایت ناامیدی به توافق رسیدیم، می خواهیم راه را قطع کنیم، چون چندان است، نقش آمریکا، یک احساس، و احساسات کردها شکل گرفته است.


به گزارش ایلنا، علی شمخانی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:


راهبرد «مقاومت فعال»، سیاست «پاپ کورن حداختری» ترامپ، که در آن به رسمیت شناختن آمریکا از سوی دولت صادق است.


خاطرات جایی که ما با پایان ناامیدی موافقیم، ما به دنبال مرحله ای از برش هستیم، دار ایندا، به دلیل چاندان دور، ایالت قاره آمریکا، با شواهدی که از سایت یک فرصت دیپلماتیک بهره مند نشد، احساسی که باعث حضور کردها شد.انتهای پیام/