هواداران صدر به ساختمان پارلمان عراق یورش بردند


هواداران صدر به ساختمان پارلمان عراق یورش بردند

هواداران جنبش صدر عراق وارد ساختمان پارلمان عراق شدند.


به گزارش ایلنا، به نقل از روسیه الیوم، هواداران «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق وارد منطقه سبز شده و به ساختمان پارلمان حمله کردند.


خبرنگار روسی الیوم گزارش داد که هواداران صدر وارد ساختمان پارلمان شدند.


وی همچنین گفت که تعداد زیادی از حامیان صدر همچنان به سمت منطقه سبز حرکت می کنند.



انتهای پیام/