واحدهای مسکونی ساختار نهضت سراسری بیمه استاندارد می‌شوند


واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی بیمه کیفیت می‌شوند

در شورای‌توافق این سیستم‌های بخش مسکن کدام ممکن است به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شد بر اتمام پالایش باقی مانده نامزدها ساختار نهضت سراسری مسکن به همان اندازه بالا خرداد و برگزاری شورای برتر مسکن همراه خود حضور رئیس جمهور به صورت ماهانه و بیمه استاندارد واحد های مسکونی ساختار نهضت سراسری تاکید شد.


به گزارش ایلنا، نشست توافق این سیستم‌های بخش مسکن همانطور که صحبت می کنیم ۱۱ اردیبهشت به ریاست رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و همراه خود حضور معاونان وی در بخش‌های مسکن، ساختار و شهرسازی، بازآفرینی شهری ایران، شهرهای جدید، گروه سراسری پایین و مسکن، و علاوه بر این مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها، رییس و نمایندگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نمایندگانی اجتناب کرده اند گروه اوقاف در ساختمان دادمان برگزار شد.


{در این} مونتاژ گزارشی اجتناب کرده اند وضعیت انجام تامین پایین، اجرای چالش‌ها و پالایش نامزدها ساختار نهضت سراسری مسکن ارایه شد و علاوه بر این اقدامات {انجام شده} متولیان اجرای ساختار نهضت سراسری مسکن مورد بازرسی قرار گرفت.


بنابر این گزارش بر مقدمه مذاکره صورت گرفته، شورای برتر مسکن همراه خود حضور رئیس جمهور ماهانه برگزار تبدیل می شود.


رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی {در این} نشست ضمن تاکید مجدد بر این سیستم وزارتخانه برای اجرای ساختار نهضت سراسری مسکن کدام ممکن است احداث ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال مقامات سیزدهم است، ذکر شد: جداول تامین پایین نهضت سراسری مسکن به اتصال به استانداران گفتن شده است و در مونتاژ شورای برتر مسکن همراه خود حضور رییس‌جمهوری نیز گفتن احتمالاً خواهد بود.


وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تامین پایین در حرکت به قوانین جهش ساخت مسکن و اجرای ساختار نهضت سراسری مسکن فوق العاده حائز اهمیت است کدام ممکن است استانداران و مدیران کل راه و شهرسازی باید به آن است اهتمام ویژه‌ داشته باشند.


قاسمی ادای احترام به شد: در اجرای ساختار نهضت سراسری مسکن حدود ۸۰۰ هزار واحد کشاورزی و برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  است و حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد شهری است کدام ممکن است در بخش شهری الگو تامین پایین و علاوه بر این تحریک کردن عملیات اجرایی توسط وزارت راه کدام ممکن است برای ادغام کردن نمایندگی عمران شهرهای جدید، نمایندگی بازآفرینی شهری ایران، گروه سراسری پایین و مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است در جاری اجرایی و عملیاتی شدن است.


سقف عملیات اجرایی ساختار نهضت سراسری مسکن به همان اندازه بالا مرداد به ۲ میلیون واحد می‌رسد


قاسمی اجرای نهضت سراسری مسکن را به فرآیند خودمالکی جدا از اجرای توسط سازندگان حرفه‌ای و آشفتگی سازان روشی صحیح برای مشارکت اصولاً افراد برشمرد و افزود: در این سیستم است کدام ممکن است به همان اندازه بالا مردادماه سقف عملیات اجرایی واحدهای آغاز شده ساختار نهضت سراسری مسکن حداقل به ۲ میلیون واحد مسکونی برسد.


وی انجام بنیاد مسکن را در اجرای ساختار نهضت سراسری مسکن عملی در راستای نیازها مقامات عنوان کرد و تصریح کرد: ملاحظه به موضوعات اطراف‌زیستی، گسل ها و حریم رودخانه ها برای وزارت راه و شهرسازی در اجرای ساختار نهضت سراسری مسکن فوق العاده حائز اهمیت است.


دستورالعمل صدور پروانه و پیش‌پروانه نهضت سراسری تدوین شد


قاسمی دلیل داد: دستورالعمل و دستورکاری برای شورای‌برتر مسکن در خصوص پروانه و پیش‌پروانه تدوین شده کدام ممکن است به استان‌ها ابلاغ و در مونتاژ شورای‌برتر مسکن به ریاست رییس‌جمهوری بازرسی احتمالاً خواهد بود.


{در این} نشست علاوه بر این محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان گفتن کرد: بیش اجتناب کرده اند ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر متقاضی مسکن در سامانه ساختار نهضت سراسری مسکن پرونده‌عنوان کردند کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار متقاضی مجاز اولین شناخته شدند. این انواع متقاضی به کارتابل استانی ارایه شده است کدام ممکن است بر مقدمه آمار، تاکنون پالایش باقی مانده ۵۶۲ هزار متقاضی باقی مانده شده است.


 بیمه استاندارد واحد های مسکونی ساختار نهضت سراسری از سه به همان اندازه ۱۰ سال


معاون مسکن و ساختمان تاکید کرد: همکاران استانی و شهرهای جدید کمتر از به همان اندازه بالا خردادماه زمان دارند به همان اندازه پالایش را پایان دادن و نتیجه را به ستاد گفتن کنند.


محمودزاده یکپارچه داد: استان تهران همراه خود ۸۰۸ هزار پرونده‌عنوان و سمنان همراه خود ۱۹ هزار پرونده‌عنوان، بیشترین و کمترین انواع نامزدها پرونده‌عنوان ساختار نهضت سراسری مسکن بوده‌اند.


وی در بخش عکس اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود ردیابی به اینکه برای اجرای ساختار نهضت سراسری مسکن و ملاحظه به کیفی‌سازی، تفاهم‌نامه‌ای همراه خود بیمه منعقد شد به همان اندازه نامزدها اجتناب کرده اند استاندارد ساختمانی واحدهای در جاری مونتاژ و پایان دادن شده ضمانت حاصل کنند، ذکر شد: ظرف دو هفته بلند مدت تفاهم نامه همراه خود بیمه به تمامی استان‌ها ابلاغ می‌شود کدام ممکن است استان‌ها باید آن را سریعا به قرارداد تغییر کنند.


معاون وزیر راه و شهرسازی یکپارچه داد: بنا بر تفاهم‌نامه منعقد شده همراه خود بیمه اجتناب کرده اند ۳ به همان اندازه ۱۰ سال اجزای ساختمانی بیمه استاندارد می‌شوند.


انتهای پیام/