واقعیت: نسبتاً نیست کدام ممکن است من می خواهم افسر ضربات پنالتی نباشم


حقیقت: منطقی نیست که من افسر ضربات پنالتی نباشم

گیلر النساج دانستن درباره دیدار تیمش مقابل استقلال صحبت کرد.


به گزارش ایلنا، علیرضا حکیگی پس اجتناب کرده اند شکست استقلال در جام حذفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در مرحله نیمه بسته شدن ذکر شد: ابتدا این پیروزی را به همه کارکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران تبریک می گویم. من می خواهم تعهد ام را انجام دادم. این امتحان شده کل کارکنان بود. خدا را شکر کدام ممکن است این مسابقه را بردیم. اول اجتناب کرده اند همه به خودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کل کارکنان می گویم باقی مانده است هیچ عامل تمام نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امشب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا خوشحالیم با این حال کم کم باید همراه خود برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در فینال برای نیمه بسته شدن کنار هم قرار دادن شویم.


او دانستن درباره حضور تماشاگران {در این} مسابقه ذکر شد: هواداران مشکل زیادی کشیدند. ما در همه زمان ها هواداران خوبی داریم کدام ممکن است جایی در مسابقات ندارند. در حال حاضر شاهد خوب تفریحی خوشایند همراه خود تماشاگران بودیم. امیدوارم همه چیز دوباره رمز و راز بیاید.


دروازه بان نساجی در {پاسخ به} اینکه عده ای می گویند او پنالتی نیست با این حال آرم می دهد کدام ممکن است اینطور نیست، ذکر شد: خیلی ها حرف مفت می زنند. فوتبال همراه خود خوب ضربه پنالتی آغاز شد. دیگران می‌خواستند بعد اجتناب کرده اند جام ملت‌ها علیه من می خواهم صحبت کنند کدام ممکن است در حال حاضر خوب پنالتی بود. فصل قبلی سه هر دو ۴ ضربه پنالتی بدست آوردم. این {برای بسیاری} اجتناب کرده اند افرادی که فوتبال را به بالا رسانده اند مزخرف است.


وی در {پاسخ به} اینکه مجیدی آموزش داده شده است گل کارکنان سلامتش مردود است، ذکر شد: آقای مجیدی اعتراض آنها به خودشان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفشان به جاست. اعتراض هم داریم.


انتهای پیام/