ورزشکاران باید در گذشته اجتناب کرده اند پایان دادن مجوز ورزشی وضعیت خدمت شخصی را خاص کنند


ورزشکاران باید قبل از تکمیل مجوز ورزشی وضعیت خدمت خود را مشخص کنند

گروه کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفتن کرد: ورزشکاران موظفند در گذشته اجتناب کرده اند انقضای پروانه ورزش ورزشی وضعیت خدمت شخصی را خاص کنند در هر مورد دیگر غایب بوده و اجازه شکسته نشده ورزش ورزشی را نخواهند داشت.


به گزارش پایگاه خبری پلیس ایلنا، گروه مسئولیت نهایی ملت در اطلاعیه ای گفتن کرد: آن دسته اجتناب کرده اند ورزشکاران واجد شرایطی کدام ممکن است در درجه گروه سراسری و لیگ برتر به ورزش های ورزشی می پردازند و اجتناب کرده اند پتانسیل ها ویژه ورزشکاران ماهر و مسابقات استفاده می کنند. اجباری است در گذشته اجتناب کرده اند انقضای پروانه ورزش ورزشی وضعیت خدمت آنها خاص شود به همان اندازه مشمول غیبت نشوند.


همراه خود ملاحظه به پتانسیل ها فکر شده، در صورت تداوم و به تعویق افتادن ورزش، ارائه دهندگان فاصله اضطراری برای ورزشکاران تحمل محافظت گروه سراسری به همان اندازه ۳۰ سالگی و در لیگ برتر به همان اندازه ۲۸ سالگی به بالا می رسد. اصول

گروه های ورزشی موظفند ضوابط فوق را رعایت و اجتناب کرده اند استفاده ورزشکارانی کدام ممکن است مهلت آنها به بالا رسیده است خودداری و برای ایجاد وضعیت خدمتی آنها را به گروه مسئولیت نهایی راه اندازی شد کنند. در هر مورد دیگر این دسته اجتناب کرده اند ورزشکاران غایب و دارای مجوز به شکسته نشده بازی نیستند.

اجباری به اشاره کردن است؛ برای کسب دانش اصولاً، گیرندگان و خانوار هایشان می توانند اجتناب کرده اند فینال اطلاعات اجتناب کرده اند طریق پایگاه {اطلاع رسانی} گروه به نشانی www.vazifeh.police.ir هر دو سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و هر دو کانال گروه در رسول سروش به نشانی khabaresabazi @ To be مطلع شوند.


انتهای پیام/