وزیر کشور دستور رسیدگی فوری به ماجرای مهسا امینی را صادر کرد


وزیر کشور دستور رسیدگی فوری به ماجرای مهسا امینی را صادر کرد

پس از دستور رئیس جمهور به وزیر کشور برای ادامه ماجرای مهسا امینی، وحیدی معاونت امنیتی این وزارتخانه را موظف به رسیدگی فوری به این حادثه کرد.


به گزارش ایلنا، احمد وحیدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور مسئولیت رسیدگی به حادثه «مهسا امینی» را بر عهده گرفت.


وحیدی با سید مجید میراحمدی گفت و گو کرد و تاکید کرد: با توجه به دستور رئیس جمهور در خصوص اتفاقی که برای خانم مهسا امینی رخ داده است، علت حادثه را با فوریت و دقت ویژه بررسی و نتیجه را به اینجانب گزارش دهید.


انتهای پیام/