وضعیت اجرای طرح کاداستر در استان قابل قبول نیست/ مزایای اسناد اراضی برای کشاورزان تشریح شود.


    وضعیت اجرای طرح کاداستر در استان قابل قبول نیست/ مزایای اسناد اراضی برای کشاورزان تشریح شود.

استاندار کرمانشاه از اجرای ضعیف طرح صدور اسناد کاداستر اراضی کشاورزی در استان ابراز نارضایتی کرد و گفت: مزایا و آثار مثبت تصدیق اراضی کشاورزی باید برای کشاورزان استان تبیین و تشریح شود تا آنها. اقدام بیشتر برای اثبات سرزمین خود.


به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، بهمن امیری مقدم در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کرمانشاه که با حضور رئیس قاضی استان برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه جایگاه استان کرمانشاه در اجرا طرح کاداستر و صدور سند اراضی کشاورزی مناسب نیست این مورد نشان از بی توجهی و بی توجهی در گذشته دارد.


استاندار کرمانشاه بر تشکیل جلساتی برای رفع قطعی اسناد کشاورزی تاکید کرد و گفت: این جلسات باید به صورت مستمر در شهرستان های استان برگزار شود و روند صدور اسناد باید به صورت فعال و مستمر ادامه یابد.


استاندار کرمانشاه همچنین بر لزوم آموزش، آگاهی، شفاف سازی و اطلاع رسانی در خصوص مزایا و مسیر قانونی صدور گواهینامه اراضی کشاورزی تاکید کرد و گفت: مزایا و آثار مثبت صدور گواهینامه اراضی کشاورزی باید تبیین و برای کشور تبیین شود. کشاورزان. استان تا آنها تمایل بیشتری برای درخواست گواهی، اقدام برای زمین خود داشته باشند.


امیری مقدم تاکید کرد: برای ایجاد رغبت در کشاورزان باید مشوق هایی برای ثبت اراضی کشاورزی در نظر بگیریم و در عین حال اجرای قانون در این حوزه نیز با قاطعیت و استوار پیگیری شود.
انتهای پیام/