وضعیت در بورودینکا جدی تر اجتناب کرده اند بوچا است


وضعیت در بورودینکا بدتر از بوچا است

رئیس جمهور اوکراین اظهار داشت وضعیت شهر بورودینکا در شمال غربی کیف “گروتسک”تر اجتناب کرده اند آن چیزی است کدام ممکن است نیروهای اوکراینی پس اجتناب کرده اند عقب نشینی نظامی روسیه اجتناب کرده اند بوچا همراه خود آن مواجه شدند.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، ولودیمیر زلسینکی، رئیس جمهور اوکراین اظهار داشت کدام ممکن است وضعیت شهر بورودینکا در شمال غرب کیف، گروتسک تر اجتناب کرده اند آن چیزی است کدام ممکن است نیروهای اوکراینی پس اجتناب کرده اند عقب نشینی نظامی روسیه اجتناب کرده اند بوچا همراه خود آن مواجه شدند.


وی همراه خود ردیابی به امتحان شده های مستمر خدمه های امدادی در شهرک بورودینکا و تخریب ساختمان های تخریب شده در تأثیر حمله ها روسیه، اظهار داشت: انواع تلفات در شهر بورودینکا اصولاً اجتناب کرده اند بوچا است.


اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، دادستانی اوکراین اجتناب کرده اند اختراع ۲۶ جسد زیر ذرات دو ساختمان آپارتمانی در بورودینکا خبر داد.


در همین جاری، محل کار دادستانی اوکراین اظهار داشت کدام ممکن است تخمین انواع کل قربانیان در بورودینکا دردسر است.انتهای پیام/