وقتی آگورلو آرزو کرد ورزش استقلال در میدان گل جوهر شد


وقتی آگورلو خواستار تمرین استقلال در میدان گل جوهر شد

ژول جوهر سرمربی این گروه به اظهارات سرمربی استقلال پاسخ داد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید الحوایی در نشست خبری پیش اجتناب کرده اند دیدار گل جوهر مقابل شهر خودرو حاضر شد و در ابتدای صحبت های شخصی در پاسخ به صحبت های فرهاد مجیدی اظهار داشت: من می خواهم فوتبال را راهنمایی می کنم. موضوعی در نشست خبری یکی اجتناب کرده اند گروه های لیگ شیوع مطرح شد و من می خواهم آرزو می کنم نکاتی را {در این} باره خاص کنم به همان اندازه دوستان بدانند واقعیت چیست. تجهیزات گلف گل گهر سیرجان یکی اجتناب کرده اند مجهزترین و همراه خود استاندارد ترین کمپ های تمرینی را در سیرجان اسن دارد کدام ممکن است گروه گل گهر تا حد زیادی تمرینات شخصی را {در این} فصل سپری کرد. این اردو به قدری باکیفیت است کدام ممکن است تجهیزات گلف های زیادی در ایران آرزو کرد برپایی اردوهای شخصی بودند و تجهیزات گلف ما همه وقت همراه خود آغوش باز اجتناب کرده اند آنها استقبال می تنبل.


وی یکپارچه داد: طبق تقاضا جناب آقای سردار آجورلو، مدیرعامل احترام تجهیزات گلف استقلال، تجهیزات گلف ما گفتن کرده است کدام ممکن است این کمپ ممکن است در مواقعی کدام ممکن است گروه برای ورزش تعطیل است، در اختیار گروه های لیگ شیوع قرار گیرد به همان اندازه اجتناب کرده اند آن استفاده کنند. همراه خود این اوصاف اجتناب کرده اند دوستان خواهش می کنیم کدام ممکن است خوب بار به کمپ فیبر اوج بزنند و همراه خود برای بررسی این کمپ تنظیمات تحمیل شده {در این} کمپ در تهران توسط مدیریت و کادرفنی تجهیزات گلف را تجزیه و تحلیل کنند به همان اندازه این کمپ به شرایط ورود پیدا تنبل. سطح ای کدام ممکن است دوستان نسبت به آن است زاویه کسب پیدا کردند. همراه خود این جاری، من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم تجهیزاتی کدام ممکن است ما داریم، شبیه پایین ورزش ما، انصافاًً صحیح سبک و مانکن گروه ما است و امیدوارم گروه های تولید دیگری بتوانند تجهیزاتی کت و شلوار همراه خود سبک و سبک وزن گروه شخصی پیدا کنند.


الحاوی افزود: با این حال برای ما جای تردید است کدام ممکن است تجهیزات گلف بزرگی شبیه استقلال همراه خود وجود اردوی کنار هم قرار دادن سازی مرحوم حجازی، دو ورزشگاه و خوب پایین ورزش برای تجهیزات گلف الثوره، همچنان در جستجوی خوب پایین ورزش در سه سال قبلی.” به صورت جداگانه دوستان ضرر را جای عکس تجزیه و تحلیل کنند. گروه های شهرستانی گناهی ندارند کدام ممکن است می خواهند در کنوانسیون مطبوعاتی با اشاره به گروه های شهرستانی اینگونه صحبت کنند. علیرغم صحبت با اشاره به گروه گل جوهر سیرجان، بدینوسیله گفتن می کنیم کدام ممکن است تجهیزات گلف گل جوهر آمادگی دارد به هر باشگاهی کمک تنبل به همان اندازه اجتناب کرده اند اردوی شخصی در سیرجان استفاده تنبل و حتی اردوهای شخصی را در شهر شخصی تدارک ببیند کدام ممکن است نتوانستند انجام دهند. سال ها.


جوهر سرمربی گل اجتناب کرده اند تجهیزات گلف استقلال انتقاد کرد و اظهار داشت: برای ما جای سوال کردن است کدام ممکن است آقای آن تجهیزات گلف با اشاره به چیزی اظهار تذکر می تنبل کدام ممکن است ربطی به آن است ندارد و باشگاهی کدام ممکن است ربطی به آن است ندارد و ما هیچ واکنشی اجتناب کرده اند طرف آن تجهیزات گلف نمی بینیم. و موسسات تولید دیگری. راهنمایی می کنم این دوست گران قیمت همراه خود تیمش در ارتباط باشد و با اشاره به مسائلی کدام ممکن است ربطی به آنها ندارد و بحث تجهیزات گلف هایی مثل گل گهر سیرجان و مس رفسنجان و بافندگان گامشهر و حتی فجر سپسی و حقوق اظهار تذکر نکند. اجتناب کرده اند این تجهیزات گلف ها تا حد زیادی اجتناب کرده اند این ها اجتناب کرده اند بین نمی رود در طولانی مدت صحبت هایم {در این} نیمه امیدوارم رکورد آقای قلیوانی شناخته شده به عنوان سرمربی استقلال آسیب دیده شود به همان اندازه به سختی اجتناب کرده اند این صحبت های غیرحرفه ای را در تجهیزات گلف بشنویم. کنوانسیون های مطبوعاتی به صورت جداگانه خوشایند است کدام ممکن است در کنوانسیون های مطبوعاتی با اشاره به امتیازات فنی صحبت کنیم. شخصی آقای گلنوی به هیچ وجه به این حرف ها پاسخ نمی دهد از همه وقت این تصور را دارد کدام ممکن است پاسخ شخص خاص مهم و حرف مهم را باید داد وگرنه هر حرفی است. اظهار داشت و ناپدید شد و نیازی به پاسخگویی نیست.


الحوایی سپس کسب اطلاعات در مورد شرایط گل جوهر برای تفریحی فردا مقابل شهر خودرو دلیل داد: به نظرم این وقفه در لیگ برای تیمی مثل گل جوهر کدام ممکن است جهت گیری خوش بینانه و باکلاس ای داشت اتفاق خوبی نبود. با این حال سفر بیشتر اوقات گروه را مختل می تنبل. علیرغم اقداماتی کدام ممکن است آقای قلفانی و کادر فنی انجام دادند، توانستیم همراه خود انجام تمرینات خوشایند و انجام مسابقات تدارکاتی صحیح گروه را به شکلی برگردانیم، با این حال به هر طریقی تفریحی تدارکاتی و تفریحی مناسب انصافاً مشخص است. . شاید تفریحی فردا روی کاغذ برای هواداران فوتبال دستی باشد، با این حال گروه شاهخودرو در ۵ تفریحی فعلی شخصی کار کردن فوق العاده خوبی داشته است و شاید مانکن تفریحی او برای من می خواهم و آقای دکتر گرامی داشت نباشد. آقای گلنوی در کل هفته توده ها به گیمرها ما تذکر داد کدام ممکن است به جایگاه گروه شهر خودرو به نظر می رسید نکنند.


وی افزود: مثبت هستیم کدام ممکن است تیمی دردسرساز کوش همراه خود ساختار دفاعی فوق العاده فشرده و منسجم و امتحان شده برای ضربه زدن به ما در ضدحمله، مقابل ما {خواهد بود} و فردا باید همراه خود کانون اصلی درست اجتناب کرده اند خوب ثانیه به نوک برسیم. ساعت داور سوت می زند “حضور در پایین”. کسب سه امتیاز برای ما فوق العاده ضروری است و گیمرها نیز باید شرایط گروه را در وقت استراحتی کدام ممکن است رخ داد و این است تفریحی تک به تک در جاری برگزاری است را درک کنند به همان اندازه بتوانیم جایگاه خوبی را در لیگ کسب کنیم. لیگ همراه خود سه امتیاز این تفریحی. در سفر بعدی یک بار دیگر برای شش تفریحی بعدی کنار هم قرار دادن شوید به همان اندازه بتوانیم در طولانی مدت فصل همراه خود وجود همه ناراحتی ها جایگاه خوبی در لیگ کسب کنیم.


الحوایی کسب اطلاعات در مورد جلو گل جوهر اظهار داشت: در واقع مثل تمام فاصله هایی کدام ممکن است در لیگ تمرینی پایین اوج گذاشتیم، این سیستم تمرینی ما در سیرجان برگزار تبدیل می شود و در صورت لزوم برای عقد قرارداد دلپذیر به تهران هر دو شهرستان ها می رویم. این سیستم سفر مسابقات و طبق این سیستم ریزی درک گلوانی به الگو تمرینی شخصی شبیه سایر زمان های لیگ یکپارچه خواهیم داد.


انتهای پیام/