ویدئو:صنعا صادقی شرکت کننده سپاهان اجتناب کرده اند اولین ورزشی این نیروی کار در این کره خاکی می گوید


ویدئو:صنعا صادقی بازیکن سپاهان از اولین بازی این تیم در جهان می گوید

صنعا صادقی اجتناب کرده اند تخصص ورزشی در موقعیت دانشمند اظهار داشت.


تأمین: فوتفام


انتهای پیام/

کمیت ویدیو: ۵.۵۷ مگابایت
|
زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۴۰