وی همراه خود آیت الله مرتضوی رئیس جمهور دیدار کرد


وی با آیت الله مرتضوی رئیس جمهور دیدار کرد

رئیس جمهور همراه خود حضور در بیت آیت الله مرتضوی همراه خود این عالم دیدار کرد.


به گزارش ایلنا، آقای ابراهیم رئیسی پیش اجتناب کرده اند ظهر جمعه در یکپارچه بازدید قلمرو ای شخصی به خراسان رضوی همراه خود آیت الله سید حسن مرتضوی درک عالی و عضو شورای برتر بخش علمیه خراسان دیدار کرد.


آیت الله مرتضوی اجتناب کرده اند علمای عالی شهر مشهد، درک فقه و قوانین فقه و اجتناب کرده اند اعضای شورای برتر بخش علمیه خراسان است و در بخش علمیه به تدریس دروس می تیز کردن.انتهای پیام/