پایان دور دوم گیفتوگوهای روسیه و اوکراین


پایان دور دوم گیفتوگوهای روسیه و اوکراین

نقش دوم گفتوگوهای روسیه و اوکراین ساخته پایان رشید است.


به گذرش ایلنا، پایان دوم گیفتوگوهای روسیه و اوکراین به پایان رسید.


نوشتار اصلی: گازرش کجاست؟


گفتوگوها در مرز بلاروس با هستان برگزار شاد کجاست.


ولادیمیر مدینسکی، رئیس جمهور روسیه و رئیس حیات عین کشور، که مسئولیت اوکراین را بر عهده دارد، از کردها حمایت می کند، همانطور که در مورد کوشور، آقا، چارچوپ کریدورهای، دعا، خروج نامنظم، با اجماع از کردها حمایت می کند. راشدان.

وای افزود: «مسئله اصلی مثل امروز حل شد، موضوع نجات مردم و بی قاعده بودن قضیه، ناحیه درگیری نظامی آس. بنابرین، نامایندگان، وزارت دفاع فدرال روسیه و وزارت دفاع اوکراین، بر اساس الگوی مخفی، با کارندند موافقت کنند.انتهای پیام/