پرتاب موفقیت آمیز ماهواره خیام نشان داد که تحریم ها نمی توانند ایران قدرتمند را متوقف کنند


پرتاب موفقیت آمیز ماهواره خیام نشان داد که تحریم ها نمی توانند ایران قدرتمند را متوقف کنند

سخنگوی شورای نگهبان تایید کرد: پرتاب موفقیت آمیز ماهواره خیام نشان داد که برنامه فضایی ایران همچنان ادامه دارد و تحریم ها نمی تواند آن را متوقف کند.


به گزارش ایلنا، هادی طحان نظیف در توییتر خود نوشت: پرتاب موفقیت آمیز ماهواره خیام نشان داد که برنامه فضایی ایران همچنان ادامه دارد و تحریم ها نمی توانند آن را متوقف کنند.


وی ادامه داد: دقت بالا و استفاده های متعدد از این ماهواره در کشاورزی، صنعت، محیط زیست و … حرکتی قوی در جهت تحقق ایران است.


انتهای پیام/