پس اجتناب کرده اند گیر کردن تیغ ماهی در گلو چه کنیم؟


پس از گیر کردن تیغ ماهی در گلو چه کنیم؟

خوردن ماهی ممکن است مضر باشد ، از همه وقت احتمال گیرکردن استخوان ماهی در گلو موجود است. گیرکردن استخوان ماهی در گلو خوب ضرر نسبتاً آزار دهنده است کدام ممکن است ممکن است در نتیجه عوارضی شود. در یکپارچه ممکن است می آموزید کدام ممکن است هنگام گیرکردن تیغ ماهی در گلو چه کاری انجام دهید ، پس همراه خود ما در کنار باشید.


به گزارش ایلنا، استخوان ماهی دارای خوب تعیین کنید نوک نوک تیز است کدام ممکن است ممکن است باعث آسیب شود. این دلیل است است کدام ممکن است آشپزها معمولا موقع پخت ماهی سعی می کنند استخوان ها را اجتناب کرده اند بین ببرند،  با این حال باقی مانده است برخی اجتناب کرده اند این استخوان ها فوق العاده نوزاد هستند کدام ممکن است به سادگی قابل دیدن نیستند.


گیرکردن استخوان ماهی در تجهیزات گوارش ، به طور قابل توجهی در کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی دارای عدم روانشناختی، خوب اتفاق شایع است. جدا از این ، تحقیق آرم می دهد کدام ممکن است این استخوان ها می توانند به احساس های تولید دیگری منتقل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی اجتناب کرده اند اندام ها معادل غده تیروئید گیر کنند.


در این متن همه عامل را با توجه به اینکه اگر تیغ ماهی در گلو گیر کرد چکار کنید ، یاد می گیرید.


علایم گیرکردن تیغ ماهی در گلو 


شخص خاص همراه خود هر جسم خارجی کدام ممکن است در گلو گیر کرده باشد ، بلافاصله علائمی را تخصص می تدریجی ، به همین دلیل شخص معمولاً اجتناب کرده اند اولین دوم بروز بافت ناراحتی می کنند. 


در واقعیت ، عمق علائم هنگامی افزایش خواهد یافت کدام ممکن است جسم گیرکرده اجتناب کرده اند مقیاس قابل توجهی برخوردار باشد.


برخی اجتناب کرده اند علائم گیرکردن تیغ ماهی در گلو عبارتند اجتناب کرده اند:


– دیسفاژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید  اودیوفیا ، یعنی ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد هنگام بلع


– بافت وجود جسم خارجی در گلو 


– سرفه از حداکثر


– سوزن سوزن شدن هر دو خارش در گلو


– اگر استخوان در جاری خروجی شدن احساس است ، درد شدیدی در گردن تحمیل می تدریجی


– ساخت بیش اجتناب کرده اند حد بزاق


– هموپتیزی هر دو سرفه کردن خون


مجازات ها بالقوه گیر کردن تیغ ماهی 


این امکان موجود است کدام ممکن است تیغ ماهی با بیرون کشف در مری زیرین برود. همراه خود این جاری ، {به دلیل} نوک تیز بودن حاشیه از ها ، بالقوه است در کل مسیر آسیب برساند. یکی اجتناب کرده اند شایع ترین مسائل ، بریدگی هر دو سایش در گلو هر دو مری است.


اشخاص حقیقی تحت تأثیر همه اینها آسیب بالقوه است هنگام بلع وجود جسم خارجی در گلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد را گزارش کنند. در شدیدترین اسبابک ها ، خونریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراحتی تنفسی رخ می دهد ، این می تواند یک فوریت پزشکی است.


سایر مسائل گیرکردن تیغ ماهی در گلو 


– خونریزی بیش از حد


– تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماتوم


– عدم در بلعیدن


– عفونت هر دو آبسه مری

تیغ ماهی در گلو گیر کرده, عوارض ماندن تیغ ماهی در گلو, تیغ ماهی در گلو کودک


راههای در حمل تیغ ماهی اجتناب کرده اند گلو


سه فرآیند برای اجتناب کرده اند بین برداشتن تیغ ماهی گیر کرده در گلو 


تیغ ماهی معمولاً نوزاد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیکل ممکن است آنها را {به سمت} زیرین فشار دهد با بیرون اینکه صدمه ای ببیند. آب شکم آنها را تجزیه می تدریجی به همان اندازه {به درستی} هضم شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس هیکل آنها را اجتناب کرده اند طریق اجابت مزاج خلاص شدن از شر می تدریجی. ضرر دقیق وقتی بالاتر تبدیل می شود کدام ممکن است استخوان ها بالاتر باشند.


به طور معمول ، همه وقت پس اجتناب کرده اند مصرف کردن جسم خارجی همراه خود دکتر مراجعه به کنید. در همین جاری ، استراتژی های خاصی موجود است کدام ممکن است می توانید استخوان ماهی گیر کرده در گلو را اجتناب کرده اند بین ببرید.


۱. سرفه کردن


این یکی اجتناب کرده اند مکانیسم های دفاعی خالص هیکل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خلاص شدن از شر اجسام خارجی اجتناب کرده اند تجهیزات تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مری {مفید است}. هنگامی کدام ممکن است شخص برای پوست راندن هر بدنی کدام ممکن است {در این} ناحیه گیر کرده باشد ، سرفه می تدریجی ، فشار ناگهانی افزایش خواهد یافت.


اولین شهود سرفه کردن است هر بار کدام ممکن است شخص استخوان ماهی هر دو هر عامل عکس را بلعید. در این چیزها ، باید این کار را همراه خود زور بیش اجتناب کرده اند حد استاندارد انجام دهید ، به همان اندازه جسم را خارج کنید. همراه خود این وجود ، در صورت وجود خون هر دو درد کابینت سینه ، بلافاصله همراه خود دکتر مراجعه کنید.


۲. آب هر دو روغن زیتون بنوشید


بر مقدمه تحقیق متنوع ، استخوان ماهی بیشتر اوقات در لوزه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاعده زبان گیر می تدریجی . این مناطق به سادگی قابل ورود هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی هنگام حرکت اجتناب کرده اند آنها فشار خاصی را وارد می تدریجی.


اجتناب کرده اند این لحاظ ، متخصصان پیشنهاد می کنند خوب لیوان آب هر دو ۲ قاشق غذاخوری روغن زیتون بنوشید به همان اندازه استخوان اجتناب کرده اند هیکل خارج شود. آب فشار ناچیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مداوم {به سمت} زیرین وارد می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به موجود در شکم فشار می دهد.


به ترتیب ، روغن ماده ای روان کننده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می شود جسم خارجی در طولانی شدن مرحله بلغزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث خلاص شدن از شر آن اجتناب کرده اند طریق سرفه شود.


۳. غذاهای پنیری بخورید


وقتی استخوان ماهی در گلو گیر کرده باشد ، غذاهای همراه خود قوام پنیری می توانند بهتر از متحدان باشند. آنها هنگام بلعیدن خوب توده همگن تحمیل می کنند کدام ممکن است ممکن است استخوان ماهی را در بر بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به موجود در شکم برساند.


برخی اجتناب کرده اند وعده های غذایی عبارتند اجتناب کرده اند:


– مارشمالو


– موز


– نان همراه خود کره بادام زمینی


– نان آغشته به آب


چه روزی باید به دکتر مراجعه کنید؟


چون آن است در بالا اشاره کردن کردیم ، اگر در نظر گرفته شده می کنید استخوان ماهی را قورت داده اید ، باید به دکتر مراجعه کنید. به این دلیل است که انگیزه است کدام ممکن است تنها راه پیش آگهی آسیب مری است. معمولاً استخوان با بیرون هیچ مشکلی زیرین می آید با این حال بالقوه است چیزی را در هدف شخصی به حداقل رساندن دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریدگی ممکن است آلوده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبسه تحمیل تدریجی.


بعلاوه ، اگر استخوان پس اجتناب کرده اند تعدادی از دقیقه گیر کرد ، باید فوراً به دکتر مراجعه کنند. این ممکن است به مسائل شدید منجر شود ، اگرچه این چیزها نه اغلب کشنده هستند.


جدا از این ، نسبت به وجود علائم زیر به آن توجه کنید:


– تنگی نفس


– درد کابینت سینه هر دو گردن


– سرفه هر دو استفراغ خون


– عدم در بلع مایعات هر دو وعده های غذایی


– تورم در جهان


امکان های پزشکی برای برداشتن تیغ ماهی


این تنها امکان فعلی این است که اگر کدام ممکن است استخوان ماهی {به خودی خود} خارج نشود. اگر در ناحیه قابل ورود گلو باشد ، خوب متخصص ممکن است جسم خارجی را همراه خود استفاده اجتناب کرده اند موچین خارج تدریجی. برای انجام این راه ، استخوان ماهی باید هنگام باز کردن دهان قابل دیدن باشد.


همراه خود این جاری ، اگر اجتناب کرده اند در گذشته به مری وارد شده باشد ، دکتر باید آن را اجتناب کرده اند طریق آندوسکوپی استخراج تدریجی. این روشی است کدام ممکن است در آن خوب لوله انعطاف پذیر نوزاد را به حفره هیکل وارد می کنند به همان اندازه اتفاقات آنجا را تجزیه و تحلیل کنند.


یکی اجتناب کرده اند مزایای مهم آن اینجا است کدام ممکن است خوب فرآیند کم تهاجمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی بلافاصله است. جدا از این ، علاوه بر این امکان معامله با هرگونه عارضه فعلی معادل پارگی ، خونریزی هر دو زخم را پیشنهادات.


راههای درآوردن تیغ ماهی از گلو, استخوان ماهی گیر کرده در گلو, تیغ ماهی گیر کرده در گلو

راه رفع برای گیر کردن تیغ ماهی در گلو


جلوگیری اجتناب کرده اند خفگی همراه خود تیغ ماهی


یکی اجتناب کرده اند بهتر از اقدامات پیشگیرانه اینجا است کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند تهیه خوب وعده غذایی ، به طور مناسب همه استخوان های ماهی را اجتناب کرده اند بین ببرید ، مخصوصاً اگر ماهی سالمون هر دو قزل آلا باشد. جدا از این ، باید ماهی را {به آرامی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین بار بجوید به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند بلعیدن استخوان ایجاد شود .


همه اینها اتفاقات در {افرادی که} دندان مصنوعی دارند مکرر است از هنگام جویدن {نمی توانند} استخوان را بافت کنند. جدا از این ، به طور قابل توجهی با توجه به کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی دارای عدم روانشناختی به آن توجه کنید.


در صورتی کدام ممکن است استخوان ماهی در گلو گیر کرده است ، اولین کار اینجا است کدام ممکن است استراحت شخصی را محافظت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند پیشنهاد های اشاره کردن شده در بالا را دنبال کنید. در صورت خارج نشدن استخوان ماهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو تحمیل هرگونه عارضه ، مراجعه به همراه خود خوب متخصص ضروری است از ساده آنها اغلب هستند ضرر را رفع کنند.


تأمین:بیتوته


انتهای پیام/