پنگ شنبه، صخرانی رهبر انقلاب به مناسبت های سالروز، قیام مردم، تبریز


پنگ شنبه، صخرانی رهبر انقلاب به مناسبت های سالروز، قیام مردم، تبریز

حضرت آیت الله خامنه ای در آستانه سالروز قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز در سال ۱۳۵۴، جاده ارتباطی تصویری به مردم، آذربایجان شرقی، سخن خوان گفت.


برنامه بهمن برگزار ایلنا کجاست ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه ۲۸ بهمن برگزار مه چود و دیتا مرز کودتای رابر ساعت ۱۰:۲۵ آقاخوحید شاد.


سخنرانی رهبر انقلاب با تصاویری از زنده از پایگاه ایلام رسانی KHAMENEI.IR و شبکه های رسانه ای ملی پخش خواحید شاد.


با حمایت اساسنامه اثر، های بهداشیتی، فروش دامنه ددار بری پی در پی از طریق پیوند تصویری با مردم حاضر، دار مصلی، تبریز برگزار میچود.


انتهای پیام/